REALIZACJE

Realizacje 2004 - 2006

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach (w latach 2004 - 2006)    
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Instalacje teletechniczne, sprzęt medyczny
  • Oddział Pogotowia Ratunkowego - Izba Przyjęć - Instalacje elektryczne i teletechniczne
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej - Projekt instalacji elektrycznej, teletechnicznej, niskoprądowej
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej - Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, niskoprądowej
  • II Oddział wewnętrzny - wykonanie remontu całego Oddziału (roboty budowlane - wykończeniowe, instalacja wod - kan, elektryczna, teletechnicznej, niskoprądowej
  • Laboratorium Analityczne - wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, niskoprądowej
  • Pracownia RTG wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, niskoprądowej
  • Szpitalny Oddział Psychiatryczny - wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, niskoprądowej
 • Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (w roku 2006) 
  • Pracownia RTG - Modernizacja instalacji energetycznej i niskoprądowej
  • Cały kompleks szpitalny - pomiary ochronne, eksploatacyjne
 • Powiatowy Urząd Pracy nr 1 w Łodzi (w roku 2006)    
  • Cały budynek - Wykonanie okablowania sieci LAN
  • Wykonanie wewnętrznej linii zasilania gwarantowanego dla zasilania UPS-owni