REALIZACJE

Realizacje 2011

 • Remont oświetlenia terenu przepompowni - Telefoniczna wraz z wymianą linii zasilających dla Zakład-u Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o. o.
 • Remont zespołu latarni oświetleniowych na słupach oraz linii zasilających na terenie Zbiorniki-Stoki przy ul. Pomorskiej 246 dla Zakład-u Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi
 • Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych do zespołu budynków mieszkalnych - budynek „bliźniak” - zlokalizowanych w Ozorkowie, ul. Maszkowska 16.
 • Budowa przyłącza kablowego, zasilającego przepompownię na terenie Konstantynowa Łódzkiego.
 • Politechnika Łódzka - zasilanie stanowisk pomiarowych na terenie miasta Łodzi
 • System przeciwoblodzeniowy na budynku wielorodzinnym ul. Kołowa 16/24 dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Łodzi.
 • Wykonanie Instalacji okablowania wirówki oraz wymiana przemienników częstotliwości
  w Browarze Regionalnym Łomża.
 • Wykonanie zasilania silników wentylatorów młynowych oraz wentylatorów podmuchu kotła K-3 na terenie Elektrociepłowni nr 3 w Łodzi.
 • Modernizacja systemu automatyki suszarni wysłodków w Cukrowni Malbork.
 • Wykonanie wymiany rozdzielnicy niskiego napięcia nN w Szpitalu Miejskim w Staszowie.
 • Wykonanie Instalacji okablowania dla 4 wirówek cyklicznych w Cukrowni Strzelin.
 • Wykonanie instalacji okablowania kotła w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach.
 • Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 Szkoły Podstawowe w Łodzi.
 • PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto
  • Wykonanie robót elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową
  • Budowa przyłącza nN w Łodzi, ul. Plonowa 8.
  • Wykonanie przyłącza nN w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Solarza 8.
  • Budowa przyłącza nN w Łodzi, ul. Beskidzka 25.
  • Budowa linii nN w Łodzi, ul. Brzóski 24.
  • Rozbudowa linii nN w Łodzi przy ul. Kościuszki 52.
  • Budowa linii kablowej wraz ze złączami kablowymi zintegrowanymi z nadbudową pomiarową w miejscowości Kotowice gm. Zgierz.
  • Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV w miejscowości Moskwa gm. Nowosolna
  • Wykonanie sieci elektroenergetycznych przy ul. Liściastej (OWD) oraz Rogozińskiego (PB J1).
  • Budowa instalacji złącza kablowego ZKL z rozdzielnicą SN typu RSL z podłączeniem do istniejącej sieci kablowej SN dla docelowego zasilania podstawowego dla firmy ROSSMANN.
  • Przyłącze energetyczne niskiego napięcia ze złączem kablowym dla zasilania lokalu usługowego na ul. Kilińskiego 21.
  • Przebudowa linii SN i nN, wyposażenie istniejącego budynku stacyjnego w urządzenia SN i nN przy ul. Polnej oraz budowa parterowej stacji 15kV przy ul. Gałczyńskiego w Zgierzu,
  • Awaryjna wymiana kabla energetycznego SN, relacji Stefana 2 - Stefana 17a w Łodzi.
 • Wykonanie instalacji elektroenergetycznych oraz niskoprądowych dla Zakładu Piekarniczego w Zgierzu.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego nN oraz rozdzielni głównej nN dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi.
 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ulicy Pustułeczki, Mokolągwy i Rolnej w dzielnicy Ursynów w Warszawie.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie GLKS Zawisza Rzgów.
 • Budowa przyłącza kablowego średniego napięcia 15kV - zasilanie energetyczne układu kogeneracji na terenie ECO w Kutnie.
 • Prace instalacyjno-techniczne. Doprowadzenie zasilania w energię elektryczną na poziom Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – etep I.
 • Wykonanie instalacji odgromowej konstrukcji kopuły budynku Świątyni w  Kompleksie Świątynno Kulturalnym Centrum Opatrzności Bożej ul. Ks Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa.
 • Instalacja sygnalizacji pożarowej w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi
  • Modernizacja instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych w budynku hangarowym nr 1/17.
  • Remont instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych w budynku nr 1/37.
  • Instalacja odgromowa na budynku nr 1/59 Wydział-u Mechanicznego.
  • Modernizacja oświetlenia terenu - wymiana słupów i opraw wraz z liniami zasilającymi.
  • Modernizacja pola automatyki wentylatorów w pomieszczeniach Wydziału Konserwacji.
  • Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami w Hangarze Startowym.
  • Wykonanie infrastruktury komunikacji światłowodowej pomiędzy budynkami wydziałowymi.
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz modernizacja linii telekomunikacyjnej.
  • Inwentaryzacja, demontaż oraz wymiana linii WLZ pomiędzy budynkami wydziałowymi.
  • Instalacja oświetlenia Ex - dla hangaru Wydziału Demontażu.