REALIZACJE

Realizacje 2012

 • Roboty elektroenergetyczne w drukarni w  Strykowie.
 • Przebudowa i rozbudowa stacji transformatorowej  k-29 6/0,4 kV zasilającej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
 • Budowa przyłącza energetycznego SN 15 kV dla zasilania układu kogeneracji dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kutnie.
 • Wykonanie infrastruktury zasilającej w postaci nowej stacji kontenerowej SNnN oraz wymiana rozdzielni wnętrzowej SN 15 kV w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.
 • Wykonanie robót elektroenergetycznych oraz niskoprądowych  w budynku nr 1/19 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi.
 • Wymiana linii kablowych WLZ  0,4 kV  do budynków na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi.
 • Wykonanie prac elektroinstalacyjnych i montażowych dla modernizowanej linii zbiorników BBT w Browarze Namysłów.
 • Wykonanie prac elektroinstalacyjnych i montażowych na terenie Huty w Warszawie.
 • Wykonanie instalacji odgromowej konstrukcji kopuły budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 • Wykonanie prac elektroinstalacyjnych i montażowych na terenie Cukrowni Kruszwica.
 • Wykonanie prac elektroinstalacyjnych i montażowych na terenie Cukrowni Strzelin.
 • PGE DYSTRYBUCJA S.A.
  • Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową SN 15kV w Łodzi przy ul. Kobzowej.
  • Budowa stacji słupowej SN/nN oraz wykonanie linii kablowej nN w miejscowości Wardzyn.
  • Budowa sieci elektroenergetycznych SN i nN w  Łodzi przy ul. Tuwima
 • Wymiana instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w hangarze nr 7 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.