REALIZACJE

Realizacje 2013

 • Wykonanie robót elektroenergetycznych oraz niskoprądowych  w budynku nr 1/9 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi.
 • Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
 • Wykonanie oświetlenia terenu kompleksu basenowego FALA w Łodzi wraz z systemem monitoringu telewizji przemysłowej CCTV.
 • Wykonanie kablowej linii energetycznych wraz z rozgałęźnikiem  kabli  na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim
 • Adaptacja pomieszczeń w Szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie  na potrzeby Rezonansu magnetycznego.
 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej  15/0,4 kV na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie.
 • Wykonanie instalacji systemu przyzywowego  w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym przy ul. Olchy  8 w Warszawie.
 • Remont linii kabli średniego napięcia 15 kV od budynku nr 10  (stacja główna Świerk) do podstacji OPT-5 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
 • PGE DYSTRYBUCJA S.A.
  • Budowa linii kablowej Nn w ulicy Składowej w Łodzi.
  • Przegląd oraz modernizacja linii napowietrznej 15 kV kierunek Łódź ul. Brzezińska - Brzeziny.