REALIZACJE

Realizacje 2014

 • Wymiana linii kablowej 15kV zasilającej podstacje trakcyjna pt Żyrardów dla PKP ENERGETYKA S.A.
 • Modernizacja układu zasilania SN/nN dla Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.
 • PGE Dystrybucja Oddział ŁM - Wykonanie systemu zasilania wraz budową linii kablowych SN oraz montażem rozdzielni głównej SN i nN dla nowobudowanej Galerii „SUKCESJA” w Łodzi.
 • Remont Oddziału Ginekologii w Szpitalu Miejskim w Puławach.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna LUCMIERZ
  • Usuniecie kolizyjnej napowietrznej  linii energetycznej  15kV i wybudowanie nowej linii kablowej.
  • Wybudowanie oświetlenia układu drogowego oraz linii kablowej zasilającej nN.
  • Wykonanie linii kablowej energetycznej 0,4 kV zasilającej w energię elektryczną przepompownię ścieków sanitarnych.
  • Usuniecie kolizji linii napowietrznej  15 kV z terenem działek  ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim.
 • Budowa przyłącza energetycznego SN 15 kV dla zasilania układu kogeneracji dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile.
 • Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych SN/nN 15/0,4 kV zasilających oczyszczalnię ścieków dla Rawskich Wodociągów i Kanalizacji.
 • Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez iluminację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji tablicy informacyjnej.
 • Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów.
 • Prace projektowe wraz z przebudową rozdzielni SN/nN oraz wykonanie linii kablowej SN 15kV na terenie AWF w Krakowie.
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, kabli sterowniczych wraz
  z kanalizacją kablową, wielootworową do podstacji trakcyjnej Pruszków – dla PKP Energetyka S.A.
 • Wykonanie linii zasilającej SN 15kV dla obiektu Panattoni w miejscowości Dobra gmina Stryków.
 • Budowa kanalizacji kablowej na placu północnym, na terenie kompleksu Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
 • Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012
  • Instalacje elektroenergetyczne na terenie boiska Gimnazjum 24 przy ulicy Pogonowskiego w Łodzi.
  • Instalacje elektroenergetyczne na terenie boiska szkoły w Giecznie.
  • Instalacje elektroenergetyczne Szkoła podstawowa nr 12 ul. Jurczyńskiego 1/3 Łódź.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych w zakresie elektryki i automatyki
  w Zakładach Barry Callebaut w Łodzi - linia nr 4.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych na terenie mleczarni w miejscowości Pasłęk.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych na zbiornikach BBT w Browarze Brzesko.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych na terenie Cukrowni Świdnica.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych na terenie Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej.