REALIZACJE

Realizacje 2015

 • Wykonanie prac instalacyjnych elektroenergetycznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Kelleog's w Kutnie.
 • Zmiana układu zasilania energetycznego 15 kV Zakładu Produkcyjnego Barry Callebaut
  w Łodzi.
 • Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont zaplecza sportowego MOS
  ul. Spadkowa w Łodzi.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi.
 • Wykonanie prac instalacyjnych elektroenergetycznych na terenie Zakładu Produkcyjnego - BSH.
 • Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku na terenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych ul. Parkowa 1 w Łodzi.
 • Wykonanie infrastruktury zasilającej oraz systemów peryferyjnych dla zasilania urządzeń wyposażenia medycznego na oddziałach radiologicznych szpitali:
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni RTG w szpitalu klinicznym
  im. K. Jonschera.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych w ramach adaptacji pomieszczeń TK w szpitalu w Chełmie.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych w ramach adaptacji pomieszczeń RM w szpitalu w Chełmie.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych: adaptacja pomieszczeń pod Spec CT
  w szpitalu w Pile.
 • Remont pomieszczeń Pracowni TK Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny.
 • Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny w SPZOZ w Krasnymstawie.
 • Adaptacja pomieszczeń pod tomograf komputerowy w budynku głównym szpitala w SPZOZ w Krasnymstawie.
 • Roboty budowlane związane z wymianą tomografu komputerowego na II-gim piętrze segmentu E bloku BAE na terenie SPSK Nr 4 w Lublinie.
 • Roboty budowlane związane z wymianą tomografu komputerowego na II-gim piętrze segmentu E bloku FNG na terenie SPSK Nr 4 w Lublinie.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych w ramach adaptacji pomieszczeń TK w szpitalu w Rybniku.
 • Remont pracowni tomografii komputerowej oraz przebudowa pomieszczeń technicznych niskiego napięcia parteru w szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie.
 • Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych kardio-medycznych Silesia w Zabrzu – prace adaptacyjne.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla TK  w Obornikach.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla TK  w Ciborzu.
 • Awaryjne otwieranie drzwi, naprawa instalacji domofonowej na terenie KN w Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
 • Rozbudowa piekarni La`Lorraine w Nowym Dworze Mazowieckim – prace instalacyjne elektroenergetyczne.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych dla automatyki Linii nr 5 na terenie Zakładu Produkcyjnego Barry Callebaut w Łodzi.
 • Pomiar parametrów elektrycznych linii montażowej LM1 na terenie BSH.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w obszarze w budynku H2 w części przeznaczonej na laboratorium MTB na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
 • Wykonanie prac elektrycznych, montażowych i instalacyjnych dla modernizowanej linii RB3 w Zakładzie Philips w Pabianicach.
 • Prace instalacyjne w zakresie wytłaczarek oraz miksera na obiekcie Sempertrans
  w Bełchatowie.
 • PGE Dystrybucja S.A
  • Przebudowa stanowiska słupowego SN linii napowietrznej SN – Wola Kutowa.
  • Budowa Stacji wnętrzowej SN/nN linii kablowych – Ksawerów.
  • Budowa Stacji wnętrzowej SN/nN linii kablowych – Łódź.
  • Przebudowa punktów łącznikowych z napędami i urządzeniami telesterowania rozłączników sterowanych zdalnie w liniach napowietrznych SN.


  • Modernizacja sieci elektroenergetycznej, budowa złącza kablowego SN, linii kablowej SN, demontaż i budowa linii napowietrznej SN w Konstantynowie Łódzkim.
  • Przebudowa stacji transformatorowej wraz z przebudową istniejących linii kablowych ul. Matejki w Łodzi.
  • Przebudowa sieci 15kV - wymiana stanowisk odłącznikowych w liniach napowietrznych na terenie Z2 Zgierz.
  • Przebudowa sieci 15kV - wymiana stanowisk odłącznikowych w liniach napowietrznych  na terenie Z3 Pabianice.
  • Budowa stacji wnętrzowej SN/nN linii kablowych – Łódź.
  • Przebudowa stacji transformatorowych napowietrznych SN/nN – Zgierz.
  • Przebudowa stacji transformatorowych napowietrznych SN/nN – Stryków.
  • Budowa linii kablowych SN Łódź, ul Zakładowa 99.
  • Budowa linii kablowej NN, Rzgów.
  • Modernizacja łączników SN sterowanych zdalnie OŁT-RE - Tomaszów Mazowiecki.
  • Modernizacja łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze OŁT - RE-Piotrków Trybunalski.
  • Modernizacja łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze OŁT - RE Sieradz.
  • Modernizacja łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze OŁT-RE - Bełchatów.
 • Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie
  • Budowa kanalizacji kablowej - rozdzielnice elektryczne, trasy kablowe wewnętrzne, instalacja elektryczna oświetlenia świątyni - zasilanie i oświetlenie zaplecza placu budowy.
  • Ekspozycja główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - roboty elektroinstalacyjne.
 • Urząd Miejski w Rzgowie
  • Wykonanie instalacji zasilającej przepływowe ogrzewacze wody  w świetlicy.
  • Oświetlenie zegara słonecznego na Starym rynku w Rzgowie.
  • Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów.
  • Modernizacja układu zasilania w budynku GOK w Rzgowie.
  • Wykonanie oświetlenia ostrzegawczego w Guzewie.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi:
  • Remont instalacji doziemnych na potrzeby budynku nr 1/46.
  • Modernizacja budynku 1/46 w Łodzi.
 • Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Starostwa Powiatowego
  w Zgierzu.
 • Wykonanie okablowania instalacji elektrycznych oraz automatyki na obszarze w budynku H2 w części przeznaczonej na laboratorium MTB na terenie Instytutu Lotnictwa
  w Warszawie.
 • Wykonanie prac elektrycznych, montażowych i instalacyjnych dla modernizowanej linii LM1 na terenie BSH.
 • Montaż opraw oświetleniowych na terenie Zakładu Produkcyjnego Barry Callebaut w Łodzi.
 • Wykonanie instalacji i automatyki wirówki cukru w Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej.
 • Dostawa stacji trafo dla generatora elektrowni wiatrowej.
 • Budowa przyłącza kablowego średniego napięcia 15kV - zasilanie energetyczne stacji trafo 15/0,4 kV zasilającego budynek Multimedia Polska – dla EKO KOGENERACJA w Kutnie.
 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Ruszczyn – kompleksowe wykonanie prac dla całego obiektu z zakresu elektroenergetyki, sieci oraz systemów niskoprądowych.
 • Rozbudowa instalacji zasilającej system zabezpieczenia pożarowego oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie.