REALIZACJE

Realizacje 2016

 • Modernizacja instalacji elektrycznych oraz oświetlenia w budynku magazynu cukru wraz z zapleczem socjalno-bytowym w miejscowości Nowy Staw k/Malborka.
 • Wykonanie robót elektroenergetycznych oraz systemów i sieci niskoprądowych w Dom-u Pielgrzyma w miejscowości Skolimów.
 • Wykonanie okablowania oraz prac instalacyjnych dla automatyki linii nr 6 na terenie Zakładu Produkcyjnego Barry Callebaut w Łodzi.
 • Budowa i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz rozbudowa przyłącza kablowego średniego napięcia 15kV - zasilanie energetyczne budowanej stacji trafo 15/0,4 kV zasilającej Galerię Prima Park w Kutnie – dla EKO KOGENERACJA w Kutnie.
 • Wykonanie linii zasilającej SN 15kV dla obiektu Panattoni w Pruszkowie.
 • Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN 15 kV – przebudowa na linię kablową w Łodzi przy ul. Zakładowej.
 • PGE Dystrybucja S.A.
  • Przebudowa wyłączników w polach średniego napięcia w RSN Nowy Józefów.
  • Przebudowa sieci 15 KV - wymiana stanowisk słupowych w Pabianicach.
  • Montaż łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze OŁT RE - Bełchatów.
  • Montaż łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze OŁT RE – Piotrków Trybunalski.
  • Montaż łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze OŁT RE – Sieradz.
  • Montaż wyłączników napowietrznych SN (reklozerów) sterowanych zdalnie na obszarze RE Łódź - Miasto.
  • Linia SN Łowicz 1 - Sochaczew, przebudowa sieci napowietrznej 15kV.
  • Przebudowa sieci 15 KV i 0,4 kV - wymiana stacji transformatorowych słupowych na terenie Żyrardów.
  • Montaż rozłączników napowietrznych SN sterowanych zdalnie na obszarze RE Łódź - Miasto.
 • Urząd Miasta w Rzgowie.
  • Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów
  • Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Kalinko.
  • Modernizacja oświetlenia w Rzgowie.
 • Wykonanie modernizacji infrastruktury sieciowej oraz oświetlenia terenu Kościoła Parafialnego w Rzgowie.
 • Wykonanie instalacji automatyki dla linii pakowania tytoniu w zakładzie produkcyjnym JTI w miejscowości Gostków Stary.
 • Wykonanie instalacji zasilającej i sterowania centralami wentylacyjnymi wraz z dostawą kompletnego układu automatyki dla Piekarni La`Lorrain w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Prace instalacyjne w zakresie zasilania SN, nN, oraz okablowania automatyki miksera nr 1 na obiekcie Sempertrans w Bełchatowie.
 • Wykonanie prac instalacyjnych na terenie Zakładu Produkcyjnego – BSH w Łodzi.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.
  • wykonie instalacji odgromowej na budynku nr 1/55
  • Wykonanie linii kablowej nN zasilającej budynek magazynowy.
  • Usunięcie kolizji kabla zasilającego SN-15 KV z modernizowanym budynkiem 1/46.
 • Wykonanie instalacji okablowania dyfuzorów poziomych w Cukrowni Malbork.
 • Wykonanie prac instalacyjno-montażowych w Zakładach Philips w Pabianicach.
 • Świątynia Opatrzności Bożej - iluminacja na oprawach PHILIPS.